Tietosuojaseloste

Etusivu » Tietosuojaseloste

Erikoishammasteknikko  Marko  Rosendahl Oy:n   REKISTERISELOSTE 21.11.2018

Päivitetty 3.12.2020

1.  Rekisterinpitäjä

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO  MARKO  ROSENDAHL Oy
Helsingintie  4
24100  Salo

2.  Yhteyshenkilö  rekisteriä  koskevissa  asioissa

Sanni  Rosendahl
Helsingintie  4
24100  Salo
[email protected]

3.  Rekisterin  nimi

Erikoishammasteknikko  Marko  Rosendahlin  asiakasrekisteri

4.  Henkilötietojen  käsittelyn  tarkoitus

Asiakkaiden  suun  tarkastus,  hoidon  suunnittelu  ja  toteutus. Asiakasrekisteritietoja  käytetään  vain  siihen  tarkoitukseen,  joka  sille  on  määritelty,  ellei muussa  laissa  ole  toisin  säädetty.

5.  Rekisterin  tietosisältö

  • asiakkaan  nimi,  henkilötunnus  ja  yhteystiedot  asiakkaan  nimeämä  yhteyshenkilö
  • asiakkaan  hoidon  kannalta  välttämättömät  terveystiedot  ja  esitiedot
  • annettavan  hammasproteettisen  hoidon  tiedot
  • ajanvarausta  ja  laskutusta  koskevat  tiedot
  • merkinnän  tekijän  tai  lukijan  tiedot
  • asiakkaan hankkimaan tuotteeseen liittyvä jatkomarkkinointiviestintä joko sähköpostilla, kirjepostilla tai tekstiviestillä

6.  Säännönmukaiset  tietolähteet

Asiakastiedot  kerätään  häneltä  itseltään  tai  lailliselta  edustajalta.  Lisäksi  tietoja  voidaan kerätä  muilta  hoitoon  osallistuvalta  ammattihenkilöiltä.

7.  Tietojen  säännönmukaiset  luovutukset

Asiakastiedot  ovat  salassa  pidettäviä.  Tietoja  luovutetaan  henkilölle  itselleen,  ellei  siihen
ole  lainsäädännöllistä  estettä.  Asiakastietoja  voidaan  luovuttaa  sivullisille  vain  potilaan
suostumuksella.  Lisäksi  tietoja  voidaan  luovuttaa  lainsäädännön  erityismääräyksiin
perustuen  viranomaisille,  tutkimuslaitoksille  ja  vakuutuslaitoksille.

8.  Tietojen  siirto  EU:n  tai  ETA:n  ulkopuolelle

Tietoja  ei  luovuteta  EU:n  tai  ETA:n  ulkopuolelle.

9.  Rekisterin  suojauksen  periaatteet

Asiakastiedot  tallennetaan  asiakasrekisteriin  asiakkaan  suostumuksella. Asiakastietoja  käsittelee  henkilökunta,  joilla  on  omat  henkilökohtaiset  käyttäjätunnukset  ja salasanat  asiakasrekisteriin.  Asiakastietojen  käyttöä  valvotaan. Paperiset  asiakastiedot  säilytetään  lukitussa  tilassa,  lukollisessa  kaapissa.

10.  Tarkastusoikeus

Asiakkaalla  on  oikeus  tarkastaa  omat  asiakastietonsa.  Tarkastusoikeus  toteutetaan
viivytyksettä.  Asiakkaan  henkilöllisyys  tarkistetaan  kuvallisesta  henkilötodistuksesta  ennen tietojen  luovutusta.  Tiedot  luovutetaan  kirjallisesti.  Tarkastusoikeus  voidaan  evätä
ainoastaan  poikkeustapauksissa,  jolloin  katsotaan,  että  annettava  tieto  saattaa  aiheuttaa
vakavaa  vaaraa

11. Potilasrekisteri ohjelmiston toimittajan lausunto potilastietojen turvaamistoimenpiteistä

AssisDent on A-luokan (Kanta-palveluihin liittyvä) potilastietojärjestelmä ja Kanta-välityspalvelu, jonka A-luokan tietoturvavatimukset auditoi viestintäviraston hyväksymä tietoturvasertifioija (KPMG Oy tai Nixu Oy) osana Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien vaatimustenmukaisuuden auditoimista, tarkemmin ottaen tietoturvasertifiointeja.

Seuranta-auditoinnit tehdään vuosittain ja järjestelmä uudelleensertifioidaan tietoturvan osalta kokonaisuudessaan 5 vuoden välein.  Lisäksi Entteri Oy arvioi palveluiden organisatoristen ja teknisten tietoturvaratkaisujen riittävyyttä riskiperusteisesti sekä suorittaa myös aika ajoin penetraatiotestauksia ulkopuolisten auditoijien toimesta, jotta teknisten ratkaisujen riittävyydestä ja ajantasaisuudesta voidaan varmistua.

AssisDent-sovelluksen tietoliikenneyhteydet ovat salattuja. AssisDent-asiakas pystyy vaikuttamaan sovelluksen tietoturvalliseen käyttöön AssisDentin pääsynhallinnan ja käytönvalvonnan työkaluin eli riittävien käyttöoikeus-, salasana- ja tunnistautumiskäytänteiden ja lokivalvonnan kautta omien tietoturva- ja tietosuojakäytänteidensä mukaisesti.

AssisDent-palvelua koskevissa väärinkäytöstapauksissa tai niiden epäilyissä Entteri pystyy avustamaan aina tarvittaessa asiakasta. Entteri huolehtii AssisDent-palvelun käyttöympäristön (eli infran/pilven, jossa palvelu sijaitsee) tietoturvasta yhteistyössä käyttämiensä alihankkijoiden kanssa.

Entteri on tietosuojalainsäädännön ja asiakkaiden kanssa solmittujen tietosuojasopimusten mukaisesti yhteydessä asiakkaisiin tietoturvaloukkauksista tai niiden epäilyistä, jotta AssisDent-asiakas ja Entteri pystyvät täyttämään lainsäädännölliset velvollisuutensa omien rooliensa mukaisesti.

HAMMASPROTEESIT

suoraan EHT Marko Rosendahlilta

Marko_[passikuva]_150

Jos mietit hammasproteesien hankkimista, niin voit varata suoraan ajan meiltä. Erikoishammasteknikko Marko Rosendahl on auttanut yli 30 vuoden ajan asiakkaitaan pitämään huolta suun terveydestä ja purennan kunnossa. 

Ei ylimääräisiä maksuja

Ei toimisto- eikä käsittelymaksuja

Resursbank rahoitus

Voit maksaa hammasproteesin osissa rahoituksen avulla

6 kk Tyytyväisyystakuu

Hankkiessasi uuden hammasproteesin ylä- ja/tai alaleukaan, saat 6 kk kattavan tyytyväisyystakuun.

Tehostettu koronahygienia

Haluamme pitää sinut turvassa ja olemme tehostaneet vastaanoton hygieniaa THL:n ohjeiden mukaan

Laadukkaat materiaalit

Käytämme ainoastaan laadukkaita, sertifioituja ja suussasi turvallisia hammasmateriaaleja. Tuotteet on testattu arvostetun NIOM tuoteturvallisuuslaitoksen toimesta.

Mukavat sijainnit

Olemme lähellä sinua. Voit tulla Saloon, Lietoon tai Paimioon

Haluatko antaa läheiselle tai ystävälle ikimuistoisen lahjan?

Hanki hänelle lahjakortti, jonka avulla hän pystyy taas syömään paremmin ja tuntemaan olonsa itsevarmemmaksi!

Soita vastaanotolle ja tiedustele lahjakorttia. Voit hankkia lahjakortin seuraaviin hoitoihin:

  • Tekohampaat ylä- ja alaleukaan - arvo 1200 €
  • Hammasproteesin pohjaus eli tiivistys, jonka avulla vanhat tekohampaat pysyvät taas tiivisti suussa - arvo 200 €
  • tai lahjakortti haluamallasi summalla - _____€?
Hammasproiteesi-lahjakortti-Erikoishammateknikko-Marko-Rosendahl
Scroll to Top